Aanmeldbeleid OPOPS

KC de Wilgen  maakt deel uit van de stichting OPOPS (Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht).

Binnen deze stichting zijn er tussen alle basisscholen afspraken gemaakt over de aanmelding van kinderen. U kunt dat hier teruglezen.

In dit document is ook vastgelegd hoe we als basisschool omgaan met het schorsen en verwijderen van kinderen.