Overblijf

Op KC De Wilgen kan er door groep 1 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (dan alleen voor groep 5 t/m 8) gebruik gemaakt worden van de Tussenschoolse Opvang (TSO). 
Op school is dan betaald overblijfpersoneel aanwezig. 
Indien u gebruik wenst te maken van de TSO, is dat tegen betaling. 
Meer informatie kunt u hier vinden.