MR

Onze Medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Deze raad is het hoogste orgaan van een school en krijgt direct te maken met het bestuur en directie van de school.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar en bespreekt allerlei uiteenlopende zaken. Meestal is de directeur voor informatie en/of advies aanwezig tijdens de vergadering. Eenmaal per jaar legt de MR verantwoording af over het werk in het afgelopen schooljaar. Dit gebeurt meestal op de jaarlijkse ouderavond.

Binnen OPOPS bestaat ook de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor het Openbaar Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (Stichting OPOPS). Vier afgevaardigden van de ouders van alle OPOPS-scholen en vier afgevaardigden van de leerkrachten worden gekozen om zitting te nemen in de GMR.