Verlof

Buiten de schoolvakanties en ingeplande studiedagen om, kan uw kind bijzonder verlof krijgen.

Verlof wordt in bepaalde situaties toegekend. Denkt u aan religieuze feesten, een trouwerij van een naast familielid of een uitvaart.

Verlof aanvragen gaat via een formulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. Uiteraard is het formulier ook verkrijgbaar via de conciërge op school. 

Het door u ingevulde formulier geeft u af aan de directie. Die bekijkt of het verlof mag worden toegekend. De directie ondertekend het verlofformulier en licht ook de leerkracht in. 

Mocht u vragen hebben omtrent verlof, neemt u dan telefonisch contact met ons op voor een toelichting.