Onze visie en missie

KC de Wilgen is een openbare basisschool in Sliedrecht-Oost, waar iedereen (leerlingen, leerkrachten en ouders) met plezier en enthousiasme naar toe gaat.

In deze omgeving bereiden we samen (leerling, ouders, leerkrachten), met aandacht, in vrijheid en veiligheid onze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs zodat onze leerlingen later een waardevolle bijdrage kunnen en willen leveren aan onze maatschappij.

Kortom: “Op KC de Wilgen mag je trouw blijven aan je eigen persoonlijkheid en karakter en houd je rekening met een ander. We laten elkaar met speelsheid en enthousiasme zien hoe je waardevol kunt groeien in je algehele ontwikkeling. Je stapt hierdoor als waardevolle wereldburger vol vertrouwen de toekomst in!”.

Onze kernwaarden zijn: enthousiasme, waardevol & ontwikkeling.
Deze kernwaarden komen niet alleen terug in ons reguliere onderwijs. Het komt juist ook tot uiting in ons gedrag en onze manier van communicatie (zowel voor onze leerlingen als bij ouders en leerkrachten).

Onze randvoorwaarden zijn: samen, aandacht, in vrijheid & veiligheid.
Deze randvoorwaarden zijn voor onze school onlosmakelijk verbonden met onze kernwaarden. Bij al onze keuzes stellen wij altijd de vraag, wat betekent dit voor onze leerlingen, hoe willen we dat het eruit ziet en wat levert het ons en/of de leerlingen op. En sluit het aan bij onze kernwaarden? Hierdoor kunnen we altijd uitleggen wat we doen (en wat niet), hoe we het doen en waarom we het doen.