Fruit op school

Fruit file op KC de Wilgen…… 

Vanuit onze visie dat KC de Wilgen een gezonde en vitale school wil zijn, is er vanaf het schooljaar 23-24 begonnen met elke dag 1 stuk fruit voor alle leerlingen. Dit is een gratis initiatief vanuit de school om o.a. onze leerlingen gezond en vitaal te laten zijn en worden, maar ook om onze leerlingen bewust te laten gaan na denken over gezond eten en drinken. Uiteraard wordt hier ook veel aandacht aan besteed tijdens de reguliere lessen.  

 

Elke dag na de kleine pauze ontstaat er een fruit file op het leerplein, veroorzaakt door een kleine 190 leerlingen die netjes op hun beurt wachten om te gaan kiezen uit het fruit wat deze dag weer is klaargemaakt door onze vrijwilliger(s). 

 

De leerlingen en ouders reageren zeer enthousiast op het initiatief en hebben het protocol gezond & vitaal dan ook massaal omarmd (voor het protocol: zie de downloads op onze website).